Bożonarodzeniowy dialog małżeński

wzch_krakow_dmŚwięta Bożego Narodzenia są nazywane świętem rodzinnym. Nie bez przyczyny. Odbywają się głównie w jej łonie i to w gronie nierzadko poszerzonym do wyjątkowych rozmiarów. Nieraz spotykają się przy wspólnym stole nawet trzy pokolenia. To powód do ogromnej radości i przestrzeń do dzielenia się swoim czasem i sobą. Jest to też wydarzenie nie pozbawione pewnych napięć i zawirowań. Atmosfera ciepła rodzinnego zależy bowiem wprost od jakości relacji pomiędzy jej członkami. Jeśli mamy do czynienia bardziej z odgrywaniem ról zadowolonych i uśmiechniętych nie jest to sytuacja komfortowa, wypaczająca charakter Bożego Narodzenia.
Zatem, poza skutecznym przygotowaniem operacji logistycznej pt. Wigilia 2013, dla ogólnego dobrostanu wszystkich jej uczestnikow, powinniśmy osobiście przygotować serce, na dosłowne narodziny dzieciątka w naszych sercach. Mam tu na myśli zwłaszcza małżeński wymiar tego przygotowania. Od niego zaczyna się i promienuje dokoła pokój i bezpieczeństwo którego tak nam wszystkim potrzeba, ktorego szukamy.

 

Prawda jest taka, że pokój jest łaską, darem. Nie może być wypracowany ani nie mozna na niego zasłużyć. Jednego czego trzeba  to postawy otwarcia i zawierzenia Panu Bogu.  On przychodzi nie inaczej jak w drugim człowieku. W naszym małżonku. Przebaczenie rodzi przebaczenie, miłość okazana w rozmowie, wspólnym dialogu i probie zrozumienia się nazwzajem jest właśnie tym co podoba się Panu. Nie jest to łatwe i spotkamy niewątpliwie wiele przeszkód na drodze do tego aby nasze rozmowy w rodzinie były zawsze oczyszczone z egoizmu.

Pytanie które należy sobie zadać, w kontekście reguł rozeznawania duchów, czy jeśli staramy się zmienić swoją postawę wobec małżonka a napotykamy opór i zniechęcenie, jest to przesłanka do stwierdzenia, iż zły duch widzi pragnienie postępu ku dobremu, zatem stara się za wszelką cenę to uniemożliwić. Dlaczego? W sytuacji kiedy wybierzemy miłość, nie będzie on mógł już tak łatwo rozgrywać swoich zbrodniczych planów ani prowadzić nas na manowce. Nasza relacja w małżeństwie ma takze realny wymiar duchowy. Szatan jest upadłym aniołem ale aniołem - mającym doskonalsze, bo pełne poznanie wszystkich spraw które sie dzieją. Nie ma on wątpliwości człowieka, czy Bóg istnieje. Jest ojcem kłamstwa którego doświadcza sie w małżeństwie. Kłamstwo dotyczy oczywiscie zbawienia, obietnic zmarwychwstania i Boga w ogóle. Jak widzimy, skoro wysila się tak bardzo aby zwieść każdego z nas, niewątpliwie zna Prawdę o Bożej obietnicy.

Poddaję pod rozwagę powyższy akapit proponując dodatkową lekturę o tych sprawach na naszej stronie w dziale czytelnia. Dodam że, w ramach przeciwdziałania, dobrym narzędziem  do stałej pracy nad swoim związkiem jest wyjazd na Rekolekcje prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie. Opierają się one na metodzie dialogu między małżonkami. Tutaj można naleźć kontakt do par odpowiedzialnych za spotkania w danej diecezji.


{xtypo_quote}  źródło: spotkaniamałzenskie.pl Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. {/xtypo_quote}


Zachęcamy do kontaktu

Bóg z Wami