Varia

Bożonarodzeniowy dialog małżeński

wzch_krakow_dmŚwięta Bożego Narodzenia są nazywane świętem rodzinnym. Nie bez przyczyny. Odbywają się głównie w jej łonie i to w gronie nierzadko poszerzonym do wyjątkowych rozmiarów. Nieraz spotykają się przy wspólnym stole nawet trzy pokolenia. To powód do ogromnej radości i przestrzeń do dzielenia się swoim czasem i sobą. Jest to też wydarzenie nie pozbawione pewnych napięć i zawirowań. Atmosfera ciepła rodzinnego zależy bowiem wprost od jakości relacji pomiędzy jej członkami. Jeśli mamy do czynienia bardziej z odgrywaniem ról zadowolonych i uśmiechniętych nie jest to sytuacja komfortowa, wypaczająca charakter Bożego Narodzenia.
Zatem, poza skutecznym przygotowaniem operacji logistycznej pt. Wigilia 2013, dla ogólnego dobrostanu wszystkich jej uczestnikow, powinniśmy osobiście przygotować serce, na dosłowne narodziny dzieciątka w naszych sercach. Mam tu na myśli zwłaszcza małżeński wymiar tego przygotowania. Od niego zaczyna się i promienuje dokoła pokój i bezpieczeństwo którego tak nam wszystkim potrzeba, ktorego szukamy.

Stałam u bram nieba i piekła

Osobiste świadectwo pani dr Glorii Polo


Święta Matka Kościół Katolicki

 

DRODZY BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE PANU

 

Zanim ktokolwiek powie coś złego o Kościele Katolickim, powinien dokładnie poznać naszą Matkę KOŚCIÓŁ i wiedzieć, czym jest!

?Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki ... Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.? (J 6,51 i 54)

To już trzynaście lat tego pięknego doświadczenia wiary. Był to wielki dar łaski Boga, gdy w Swoim wielkim Miłosierdziu pozwolił mi, bym jako katoliczka kroczyła drogą życia.